Sağlıkta Şiddet

Sağlıkta Şiddetin Nedenleri Nelerdir? Şiddete Çözüm Önerileri?

Sağlıkta Şiddetin Nedenleri Nelerdir? Şiddete Çözüm Önerileri?

Geçmişten günümüze dur durak bilmeden gelen konudur sağlık çalışanlarının maruz kaldığı şiddet. Hasta yada hasta yakınlarının hatta bazı durumlarda dış etkenlerden bile kaynaklanan bir durumdur. Sağlıkta karışı karşıya kalınan şiddet sözlü taciz niteliğinde olabildiği gibi zaman zaman da fiziksel temas şeklindedir. Bu nedenle sağlıkta şiddet nedir? Sağlıkta şiddet için çözüm önerileri nelerdir? şeklindeki sorular cevap aramaktadır. Hal böyle olunca biz de bu soruların cevaplarını araştırdık. İşte o detaylar.

Sağlık Çalışanların Yapılan Şiddetin Nedenleri Nelerdir?

Şiddet Kültürü

Çoğu zaman şiddetin küçüklükten kaynaklanan sorun çözme alışkanlığı olarak görüldüğü bilinir.

Televizyonlarda, sosyal medyada ya da hayatın içinde şiddet içerikli sahnelerin olması ve şiddetin günlük hayatta gözle görülür şekilde yaygınlaşmasından kaynaklı oluşan şiddet kültürü durumu.

Sorunları konuşmak, empati kurmak, dinlemek şeklinde çözmek yerine toplum tarafından ortaya atılan yaygın düşünceden kaynaklı haklı olanın güçlü olması gerektirdiği konusu vardır.

Hasta ve Yakınlarına Ait Durumlar

Hastahane ortamında yaşanan gerginlik, korku, keder, acı, endişe gibi olumsuz duyguların ön planda olması ya da alkol ve madde  bağımlısı gibi insanların olaya müdahale etme çalışmaları ve aşırı beklenti ve en önemlisi bilgisizlik sağlık çalışanların yapılan şiddetin nedenleri arasındadır.

Sistemle İlgili Sorunlar

Alt yapı eksikliği ve yeterli donanımın sağlık alanında mevcut olmaması, geciken randevular, uzaya kuyruklar ve yetersiz personelden kaynaklı kötü işletmecilik sağlık çalışanlarına yapılan şiddetin sistemle ilgili olduğu kısımlar arasındadır.

Personellerin az olması ya da personelle hasta arasında gerçekleşen iletişimin yetersiz olması durumundan kaynaklandığı görülmektedir. Bunlarla birlikte yapılan torpil durumları, sağlık kurumlarından kaynaklanan ticarileşme ve verimsizlik anlayışı ve personele yeterli motivasyonun sağlanılmadığı ve iş yükünün de fazla verildiği zamanlarda oluşan yorgunluk, tükenmişlik ve gerginlikten kaynaklı olduğu bilinmektedir.

Sağlık Çalışanları İle Yanlış İletişim

Sağlık kuruluşlarının gün içerinde gereğinden daha fazla yoğun olması durumu, personelin daha fazla çalışıp veriminin düşük olması, yoğun geçen dönemlerde nöbet sonrası tekrar aynı tempoda çalışma durumları hasta ve personel arasındaki iletişimin sağlıksız olmasına neden olacaktır. Bu gibi durumlar her insanın hata yapmasına neden olabileceği gibi sağlık personellerini de yanlış karar verip hata yapmaya sürükleyebilmektedir.

Medya Etkisi

Sağlıkta yaşanan sorunların genellikle neyden kaynaklandığına bakılmaksızın hekimlere mal edilmesi, medyanın kötü örnekleri tüm meslektaşlara genelleme niteliğinde göstermesi ve sağlık ekipleri hakkında söylenen kötü söylemlerin yarattığı algıdan kaynaklanabilmektedir.

Sağlık Ekiplerinden Kaynaklanan Nedenler

Yetersiz iletişimden kaynaklı empati yoksunluğu ve sabırsızlık ne yazık ki şiddete zemin hazırlamaktadır. İletişim sırasında kullanılan cümlelerin emrivaki oluşu ve hastalar arasında yapılan pozitif ayrımcılık.

İnsanların hayati meselelerinin geri planda tutulup ön plana geçen kazanç kapısı düşüncesi de bu nedenler arasındadır. Ayrıca sağlık çalışanlarının meslek etiğinin dışına çıkması ve hastalarına diğer meslektaşları hakkında kötü izlenimler yaratmaya çalışmaları sağlık ekiplerinden kaynaklanan şiddetler arasındadır.

Dikkatsizlik, tedbirsizlik, hastanın takibi konusunda eksiklik, hatalı kullanılan ilaç seçimleri, geciken teşhis ve tedaviler de sağlıkta şiddetin nedenleri arasındadır.

Hak Arama Yetersizliği

Günümüzde hasta ve hasta yakınları mağdur olduklarında ya da çeşitli konularda sahip oldukları hakkı ararken ki yolların önünde çeşitli engellerin olmasından da kaynaklanmaktadır. Sonuçların ortaya çok geç çıkmasından kaynaklı ya da sonuçların caydırıcı cezalar içermemesi ve tatmin edici olmaması insanları şiddete iten faktörler arasındadır.

Sağlık Çalışanlarının Maruz Kaldığı Şiddete Çözüm Önerileri Nelerdir?

Şiddetin azaltılması ve ortan kalkması için toplumsal, kurumsal, birey olarak ve diğer faktörleri barındıran çeşitli şeylerin yapılması  mümkündür.

Toplusal Önlemler

Toplum olarak benimsenen ahlak ve hukuk sisteminin şiddetin her türlüsüne karşı olması gerekir ve bu durum yaygınlaştırılmalıdır.

Medyada yayınlanan şiddet içerikli konuların ve şiddete teşvik eder yayınlar kaldırılmalıdır.

Çocuklara ve genç nesillere sevgi, barış ve uzlaşmacı yaklaşımların kazandırılması gerekmektedir.

Kurumsal Önlemler

Saldırganların anından adalet tarafından yargılanmalıdır. Oluşan şiddet durumlarında deliller ile hukuka başvurulmalıdır. Hasta hakları gibi iletişim birimleri arttırılmalıdır ve bunun dışında da insan ilişkilerinde başarılı ve sabırlı kişilere bu görevler verilmelidir.

Personel Önlemleri

Hasta ve yakınları ile fazla temas gerektiren bölümlere eğitim ve deneyimin şart olduğu personeller yerleştirilmelidir.

Hastaların her şekilde bilgilendirilmesi ve olumlu-olumsuz şartların hepsinin hastalara ve yakınlarına söylenmesi gerekir. Ayrıca hastanın bilgilerinin ve mahremiyetinin korunacağı davranışlar sergilenmelidir.

Meslek Örgütü

Medya ile kurulan sağlıklı iletişimler sonrasında  hastahanelerinde istihdam edilecek olan hekimlerin daha önce bu tarz yasal ve etik olmayan durumlar içerisinde bulunanları meslektaşları tarafından kabul edilmeme durumu içerisine sokabilirler

Şiddet eğiliminde olabilecek hastaların nasıl kontrol altına alınması gerektiği ile ilgili eğitimler verilebilir. Hekimlerin haklarının nasıl korunacağı konusunda bilgilendirilme yapılırken şiddete maruz kalan hekimler için de fiili destek sağlanabilir.

Bu konu üzerinde bunun da söylenmesinde fayda vardır. Bu eylemleri genelleştirmek doğru olmayacağı gibi her gün milyonlarca hasta ve hasta yakını arasında bu gibi olumsuz davranışların sergilenmesi diğer hayır duası eden hasatlara haksız bir davranış olacaktır.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu